Produkt

  • Flange

    Fllanxhë

    Një fllanxhë është një metodë e lidhjes së tubave, valvulave, pompave dhe pajisjeve të tjera për të formuar një sistem tubacioni. Gjithashtu siguron qasje të lehtë për pastrim, inspektim ose modifikim. Fllanxhat zakonisht ngjiten ose vidhen në sisteme të tilla dhe pastaj bashkohen me bulona.